Returnering

Varer modtages kun retur efter forudgående aftale i hvert enkelt tilfælde og der oprettes et returnummer, som skal påføres pakken, og kun hvis varerne er kurante og i ubrudt, ubeskadiget og original emballage. I modsat fald kan varen afvises.

Ved aftalt returnering tilbagesendes varen altid franko og altid vedlagt kopi af følgeseddel eller faktura.

Ved returnering beregnes et omkostningsfradrag, som fradrages krediteringen.

Efter 3 måneder vil kreditering ikke finde sted.

Varer solgt i an brudt emballage eller opskåret på metermål samt varer hjemtaget specielt eller fremstillet efter opgave tages ikke retur.

Hvis en vare ønskes retur kontakt kontoret på 86 82 81 66.